januari 2024

Ny klimatpremie från 13 februari!

Nya stöd för lätta ellastbilar och ökat stöd till mindre företag som köper utsläppsfria tunga lastbilar. Ändringarna i Klimatpremien träder i kraft den 13 februari 2024.

För att påskynda omställningen till eldrivna fordon har regeringen de 25 januari beslutat om att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar. Dessutom kommer små och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd. Klimatpremien anpassas även till ändringarna i EU:s statsstödsregler.

Beslutet innebär att den som köper en lätt ellastbil kan få upp till 50 000 kronor i stöd per lastbil. Beloppet kommer senare att trappas ner successivt och i slutet av år 2025 kommer stödet att fasas ut. En särskild satsning görs även på utsläppsfria tunga lastbilar som förutom differentierade stödnivåer även får ett höjt takbelopp, till högst 25 procent av inköpspriset.

Nya stöd för lätta ellastbilar och ökat stöd till mindre företag som köper utsläppsfria tunga lastbilar – Regeringen.se

Våra samarbetspartners