Miljövänlig hantering av elavfall.

Om inköpsavtalet

Leverantör Returledning i Sverige AB Fakta Återvinningskoncept som värnar om miljön och ger pengar tillbaka på ditt el-materiel och VVS-materiel. T.ex återvinner vi kopparledningar, aluminiumledningar och kopparrör.

Exempel från leverantören

Några exempel 
Retursäckar Kostnadsfritt
Transport av retursäckar Kostnadsfritt
Hämtning av retursäckar Kostnadsfritt

Gör så här

Du måste logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners