Om inköpsavtalet

Leverantör Svensk Certifiering Norden AB Fakta Svensk Certifiering är ett svenskt ackrediterat certifieringsorgan som startade sin verksamhet 2010 och har i nuläget ca 50 revisorer i organisationen. SCAB är idag ”godkända” av Brandskyddsföreningen och SSF att certifiera mot deras normer.

Rabattsatser

Installatörsföretagen Service i Sverige AB och medlemmar i Installatörsföretagen ska ha följande priser vid inköp av certifieringar från Svensk Certifiering Norden AB.

Gör så här

Du måste logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners