Företagskort med gruppavtalsrabatt. Bensin, diesel, biltillbehör.

ExempelRabatt
Diesel85 öre/liter */**
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)90 öre/liter */**
Bensin46 öre/liter */**
Etanol E8544 öre/liter */**
Fordonsgas41 öre/kg
Trafikprodukter15%
Smörjmedel15%
Automattvätt15%
Tvätthall15%
Antal stationer750 st.
* Vid köp på OKQ8- och Volvo/Tanka-stationer 
** Drivmedelsrabatten gäller ink moms 
Personalkort har samma rabatt som företagskorten 

Gör så här

Du måste logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners