Branschanpassade försäkringar med förmånliga premier.

Om inköpsavtalet

Leverantör INs försäkringsförmedlare Willis Towers Watson Sweden AB Fakta Rabatt på försäkringar via gruppavtal.

Exempel från inköpsavtalet

Försäkringspaket innehåller följande försäkringar:
Företags- och entreprenadförsäkring
Bilförsäkring (Motorförsäkring)
Företagsbetald Sjukvårdsförsäkring
Frivillig gruppförsäkring inkl. Sjukvårdsförsäkring
Fullgörandeförsäkring

Kontakta INs försäkringsservice hos WTW om du vill veta mer eller få offert
Telefon: 08-546 359 06
E-post: installatorsforetagen@willis.com
Adress: Box 7273, 103 89 Stockholm

Gör så här

Du måste logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners