Rabattsatser på nybilsköp från DS
Installatörsföretagen Service i Sverige AB och dess medlemmar ska minst ha följande rabattsatser vid inköp av DS fordon enligt nedan.

Prisexempel från inköpsavtalet

Exempel Rabatt
DS712 %
DS312 %

Rabattsatser på vid beställningstillfället gällande DS ordinarieprislista: – se www.dsautomobiles.se.

Gör så här

Du måste

för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners