juni 2024

Du kastar väl inte kablarna i sjön?

Installationsföretagen har sedan 2012 ett nära samarbete med Returledning i Sverige AB. Vi vill påminna medlemmar om hur du enklast kommer igång med din återvinning med återbäring. En ersättning betalas ut till företagskontot för återvunnen kabel och metallskrot.

Återvinningskoncept som värnar om miljön och ger pengar tillbaka på el- och VVS-materiel. Du får ersättning för bl.a. kopparledningar, aluminiumledningar och kopparrör.

Du som medlem får kostnadsfritt låna ett antal returledningssäckar. Är du inte registrerad gör du det här. När du är registrerad så får du säckarna med automatik.

  • Enkelt system
  • Systemet bidrar till en ren byggbransch
  • Oseriösa lösningar och aktörer försvinner
  • Koncentration på sin kärnverksamhet
  • Miljöinsats för framtiden
  • Kontroll på återvinningen
  • Underlag för återvinnings/miljörapporter
  • Maximalt ekonomiskt utbyte

Ersättningen baseras på dagsaktuella metallnoteringar på LME, London Metal Exchange, samt dagsaktuell dollarkurs och metallinnehåll.

Läs mer om avtalet med Returledning här

 

Våra samarbetspartners