Omfattande och effektiv företagshälsovård utan årsavgift.

Om inköpsavtalet

Leverantör Bra Balans i Sverige AB (finns på 18 orter i Sverige) Fakta Samarbetsavtal omfattar företagshälsovård och tilläggstjänster

Exempel från avtalet

Exempel Rabatt
Årsavgift0 kr
Hälsokontroll+2580 kr/person
Läkarbesökkort väntetid
PSA-prov (prostata)390 kr
Spirometri390 kr
Lungröntgenkort väntetid
Njur-, lever-, järn- och gallaprov390 kr

Gör så här

Du måste Logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners