Omfattande och effektiv företagshälsovård utan årsavgift.

Om inköpsavtalet

Leverantör Bra Balans i Sverige AB Fakta Samarbetsavtal omfattar företagshälsovård och tilläggstjänster

Exempel från avtalet

Exempel Rabatt
Årsavgift/abonnemang0 kr
Hälsokontroll+2780 kr/person
Spirometri, hörselkontroll580 kr/person
PSA-prov (prostata)/TSH-prov (sköldkörtel)390 kr/st
Lungröntgen1080 kr/st
Företagsläkare (besök 20 min)980 kr
Sjuksköterska (besök 15 min)590 kr

Gör så här

Du måste

för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners