Om inköpsavtalet

Leverantör SBSC Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB Fakta SBSC är ett certifieringsorgan inom brand och säkerhet och ägs av Brandskyddsföreningen samt Stöldskyddsföreningen.

Rabattsatser

Installatörsföretagen Service i Sverige AB och medlemmar i föreningen Installatörsföretagen ska ha följande rabattsatser vid inköp av följande certifieringar från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Gör så här

Du måste logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners