CAD-program och utbildning

Om inköpsavtalet

Leverantör Eurocitydata AB Fakta Ramavtalet ger rabatt på CAD-program och övrigt sortiment hos leverantören. Mer info.

CAD-program och utbildning
Konsulter och installatörer inom el- och vvs-branschen har ofta behov av att dokumentera sitt arbete i form av CAD-ritningar. Oavsett hur enkla eller avancerade dina ritbehov är så kan vi hjälpa dig med bra och enkla CAD-lösningar på svenska för svenska förhållanden.

Du kan alltid prova ett CAD-program gratis tillsammans med en självstudiekurs som får igång dig så att du kan börja producera ritningar själv.

Prisexempel från inköpsavtalen hos Eurocitydata AB

Exempel Ordinarie prisRabatt Avtalet
ProgeCAD svensk, ny lic 6900,00 863,00 6037,00
CADdirekt TELE 11900,00 893,00 11008,00
CADdirekt EL 8900,00 668,00 8233,00
CADdirekt VVS8900,00668,008233,00

Gör så här

Du måste logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners