januari 2024

Andelen elbilar ökar kraftigt i installationsbranschen!

Nyregistreringar av personbilar totalt i Sverige 2023 landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta berodde till stor del på tidigare beställningar från 2022 där leveransen skedde under 2023. Men installationsbranschen går emot trenden – där skedde en kraftig ökning av nyregistrerade bilar och främst laddbara bilar under 2023.

Servicebilarna med el ökar
Cirka 25 procent av servicebilarna som såldes under 2023 var helt eldrivna. Peugeot ökade när det gäller eldrivna servicebilar och hade en andel på nästan 50 procent under 2023. Den modell som ökade mest under 2023 var ID. BUZZ CARGO från Volkswagen som lanserades under 2023 och som fick en andel på nästan 26 procent.

Populärast servicebilen 2023 med eldrift hos Installationsbranschen.

Våra samarbetspartners