oktober 2023

Fullgörandeförsäkring ger tryggare beställare!

Som medlem hos Installatörsföretagen har du möjlighet att teckna fullgörandeförsäkring genom vår försäkringsförmedlare Willis Towers Watson och ett samarbete med försäkringsbolaget Gar-Bo Försäkring.

Fullgörandeförsäkring är ett skydd för beställaren mot extra kostnader som kan uppstå vid färdigställande ifall entreprenören skulle gå i konkurs och därmed inte kan fullgöra sitt uppdrag inom entreprenad- eller garantitiden.

Du har möjlighet att få offert och försäkringen utställd samma dag för att du snabbt ska kunna gå vidare med ert beställaruppdrag. Genom WTW har medlemsföretag hos Installatörsföretagen rabatt på försäkringspremien hos Gar-Bo.

Vill du veta mer eller har behov av att teckna försäkring?

Kontakta Installatörsföretagens Försäkringsservice hos WTW
Telefon: 08-546 359 06
E-post: installatorsforetagen@willistowerswatson.com

Fullgörandeförsäkringen är framtagen i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB (WTW) och försäkringsbolaget Gar-Bo Försäkring AB. WTW distribuerar och administrerar försäkringen samt lämnar rådgivning i frågor som rör ditt företags försäkringsbehov. Skador och skaderådgivning hanteras av Gar-Bo.

LÄS MER om avtalet med WTW här

Våra samarbetspartners