september 2023

Nyttja det förmånliga ramavtalet!

Ibland behöver man som företagare hjälp med till exempel fakturaservice, reskontraservice, fakturaköp, factoring eller inkasso. Profina hjälper dig att få betalt för dina fodringar samtidigt som de värnar om att du bibehåller goda kundrelationer.

Varje ärende som kommer till Profina hanteras individuellt med flexibilitet för att nå fram till de bästa lösningarna för alla inblandade parter. Målet är givetvis att snabbt, effektivt och med fortsatt goda relationer mellan er och er kund komma fram till en lyckad lösning.

Hos Profina erhåller du alltid en personlig handläggare som hanterar kontakten med alla inblandade under ärendets gång. På så sätt blir det ett mjukt och avslappat avslut med en fortsatt god kundrelation.

KONTAKTPERSON
Tomas Saalo
Telefon: 060-12 90 36
Mobil: 070-790 21 13
E-Post: tomas.saalo@profina.se
Webb: www.profina.se
Profina AB, Box 10020,
121 26 Stockholm Globen

TjänstOrdinarie prisMedlemspris
Inkassoservice Årsavgift1 950 kr0 kr
Inkasso Grundavgift/ärende19 kr0 kr
Fakturaservice Årsavgift1 950 kr0 kr
Fakturaservice/faktura12 kr + porto10 kr + porto

LÄS MER om vårt avtal med Profina

Våra samarbetspartners