juni 2023

Trygga cybersäkerheten med SBSC

Installatörsföretagens avtal med Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering SBSC riktar sig till små och stora företag. SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet.

Cybersäkerhet BAS är certifieringen som hjälper att stärka it-säkerheten, höja förmågan att stå emot cyberhot och konsekvenser som kan påverka verksamheten. I och med att antalet elektroniska attacker, bedrägerier och cyberspionage riktade mot svenska företag och organisationer har ökat har SBSC tagit fram certifiering för cybersäkerhet för att trygga svenska företag och för att undkomma angrepp i god tid. Certifieringen SSF 1101 Cybersäkerhet BAS har tagits fram av Stöldskyddsföreningen, i samarbete mellan Polisen, MSB och flera branschorganisationer.

Har ni känslig information eller av annan anledning behöver se över säkerheten i företaget kan SBSC hjälpa med förebyggande skydd av mycket hög standard.

Nedan följer 6 huvudområden för IT-säkerhet som ingår:

  • Datorer och mobila enheter
  • Programvara och applikationer
  • Nätverk
  • Externa IT-tjänster (molnlagring och liknande)
  • Behörigheter
  • Utbildning

Läs mer om avtalet med SBSC här

Våra samarbetspartners