februari 2022

Personalens hälsa är också företagets hälsa

Dra nytta av Installatörsföretagens ramavtal med Bra Balans. Vi valde Bra Balans som leverantör av företagshälsa på IN Rabatt för deras goda service, kapacitet att hantera våra medlemsföretag i kombination med bibehållen personlig integritet samt fokus på dialog och förebyggande åtgärder.

Nuförtiden består en modern företagshälsovård till stor del av hälsokontroller och dialog med din personal och med dig som företagsledare. Vita rockar och stetoskop har bytts ut mot kavaj och anteckningsblock. Företagshälsa är till för att identifiera och åtgärda fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Bra Balans hälsokontroll + innehåller ett 5-stegsprogram med olika tester och samtal. Har din personal lagstadgade krav på provtagning görs detta samtidigt.

Vårt ramavtal ger dig som är medlem rabatt på Hälsokontroll +, lagstadgade kontroller och undersökningar samt förebyggande insatser.

Läs mer om avtalet med Bra Balans här

Våra samarbetspartners