september 2021

Enklare att certifiera sig till termograför

Nu öppnar SBSC upp för certifiering av termograförer i tre klasser enligt Brandskyddsföreningens
uppdaterade norm Termograför elanläggning, SBF 1031:3.

Den stora skillnaden i den nya normen är att man har delat in certifieringen i tre olika klasser
som kräver olika teoretiska och praktiska erfarenheter. Två klasser gäller högspänning, men i
den tredje klassen certifierar man sig mot lågspänning. Det innebär att betydligt fler personer kan
bli certifierade termograförer.

Läs mer här om SBSC olika certifieringar.

För mer information om certifiering av termograförer kontakta:
Mattias Hopkins
Områdesansvarig – Brandlarm och Byggnadstekniskt brandskydd
Tel: 08 409 536 39
mattias.hopkins@sbsc.se

Våra samarbetspartners