januari 2020

Information till medlemmar angående företagsförsäkringar

Information om fullmakter
Det har kommit till Willis Towers Watson Sweden AB och Installatörsföretagens kännedom
att det cirkulerar en del gamla fullmakter med olika försäkringsförmedlare avseende
försäkring för medlemmar inom Installatörsföretagen.

En del fullmakter är så gamla att det kan vara så att man glömt bort att dem finns, t ex så
kanske företaget har fått en ny firmatecknare som inte känner till att det finns en
fullmakt eller företaget tror att den inte giltig längre.

Ofta gäller en fullmakt tills det att man säger upp den om det inte finns ett slutdatum.

Generellt innebär fullmakten att den ger rätt för försäkringsförmedlaren att flytta era
försäkringar, ändra i omfattningen etc.

Om ni är osäkra på ifall ni har en gammal fullmakt någonstans eller hur man säger upp den
så hjälper Installatörsföretagens försäkringsmäklare Willis Towers Watson er gärna med detta.

Våra försäkringar
Installatörsföretagen erbjuder idag olika försäkringslösningar för er medlemmar som är specifikt
framtagna för medlemmarna via vår samarbetspartner Willis Towers Watson Sweden AB.

Det är de branschframtagna företagsförsäkringarna som vi rekommenderar i första hand.

Våra försäkringar via Willis Towers Watson Sweden AB:
• Företags- och entreprenadförsäkring
• Bilförsäkring (Motorförsäkring)
• Företagsbetald sjukvårdsförsäkring
• Frivillig gruppförsäkring inkl. sjukvårdsförsäkring

Läs mer här

Frågor om företagsförsäkringar
Ni kan kontakta Willis direkt på e-post: installatorsforetagen@willistowerswatson.com
eller på telefon 08-546 359 06 om ni har frågor.

Det går också bra att kontakta vår försäkringsmäklare direkt Lili Gustafsson, Client Executive, Affinity, Willis Towers Watson Sweden AB, telefon: 08-546 39 815, mobil. 076- 645 98 15 eller
e-post: lili.gustafsson@willistowerswatson.com.

Våra samarbetspartners