mars 2018

Avtalet med Max Matthiessen upphör

Samarbetsavtalet upphör att gälla per den 12:e maj 2018.

Av samarbetsavtalet framgår att de särskilda försäkringsvillkor
som Max Matthiessen framförhandlar med de upphandlade försäkringsbolagen fortsätter att gälla för ett enskilt medlemsföretag så länge det finns ett gällande avtal mellan Max Matthiessen och det aktuella medlemsföretaget.

För mer information om våra andra försäkringslösningar klicka här

Våra samarbetspartners