augusti 2016

Avgift för ID06

Sveriges Byggindustrier som utvecklat ID06, en standard för elektroniska personalliggare, har från och med i år börjat ta ut en avgift för alla företag som har minst ett aktivt ID06 kort. Anledningen är att antalet användare blivit så stort och Sveriges Byggindustrier behöver täcka kostnader för drift och vidareutveckling.

Sveriges Byggindustriers avgift för ID06 faktureras av den ackrediterade kortutgivaren.

1-10 kort: 500 kr per år
11-50 kort: 1000 kr/år
> 50 kort: 1500 kr/år.

Läs mer om den nya avgiften och vilka funktioner du kan använda.

Våra samarbetspartners