april 2015

EIO och PROCAD Systems AB tecknar ramavtal

EIO har tecknat ramavtal med PROCAD Systems AB som har utvecklat CAD-programmet ELPROCAD som är ett av Sveriges mest sålda program för produktion av el-dokumentation.

Medlemsrabatten gäller tillsvidare och avser programmen:

  • ELPROCAD ic 5.0, (10 % rabatt)
  • ELPROCAD ic Plan 2.0 (10 % rabatt) samt
  • Utbildning på programmen

ELPROCAD ic Basic 5.0 och Pro 5.0 är för de medlemmar som behöver konstruera kretsschema, huvudkretsschema, montageritning, yttre anslutningsschema, enlinjeschema eller VVS‐schema, drift eller reglerscheman.

ELPROCAD ic 5.0 levereras med ett integrerat kraftfullt CAD‐program, BricsCAD. Programmet jobbar direkt i standardfilformatet DWG, helt utan några konverteringar.

ELPROCAD ic Plan 2.0 är för de medlemmar som behöver konstruera installationsritningar för kanalisation, kraft, belysning och tele. Du kan även göra överssiktsscheman, huvudledningsscheman, centralförteckning, enlinjeschema samt enklare
mängdningsrapporter i Excel.

Du behöver alltså inte AutoCAD eller AutoCAD LT då ELPROCAD samt BricsCAD kan läsa och spara direkt i DWG-formatet.

Beställning 
Kontakta PROCAD direkt på telefon: 021-81 60 00, e-post: info@elprocad.com eller
webb: www.elprocad.com.

OBS!
Din EIO‐rabatt dras direkt vid köptillfället. För att nyttja rabatten ska du kunna
verifiera ditt medlemskap genom medlemsmatrikel på eio.se eller via
EIOs app ”El & Elektriker”.

Våra samarbetspartners