mars 2024

Ford transportbilar gör det lätt att matcha klimatpremien

Ford’s eldrivna transportbilar uppfyller kraven för den nya klimatpremien. Hur mycket stöd du erhåller räknas ut mellan den eldrivna lastbilen och ett jämförbart fordon, där upp till 30% av kostnaden, max 50 000 kronor kan täckas.

Jämför du en Ford E-Transit Custom Trend 320S 136hk med en Custom Trend 320S 136hk blir miljöbonusen den maximala på 50 000 kronor. Det blir enkelt när det handlar om samma bilmodell i olika utföranden såsom Ford utformat sitt modellprogram. Tillverkare som har endast elbilar däremot måste hitta en motsvarande fossildriven modell, oftast hos en annan tillverkare, vilket gör det svårt att ta fram underlag för beräkning av klimatpremie.

Från den 13 februari 2024 inför Energimyndigheten en klimatpremie för företag, kommuner och regioner som köper nya lätta eldrivna lastbilar. Lätta eldrivna lastbilar är fordon registrerade som lastbilar, med en totalvikt upp till 3,5 ton, som drivs av el eller vätgas.

Hur mycket stöd det går att få baseras på prisskillnaden mellan den eldrivna lastbilen och ett jämförbart fordon, där upp till 30% av kostnaden, max 50 000 kronor, kan täckas.

Hur ansökan om stöd går till

  • Ansökan om stödet öppnar den 13 februari 2024 och kräver inloggning via BankID på Energimyndighetens hemsida
  • När behörighet beviljats kan ansökan skickas in och fordonet beställas
  • Stödmottagaren måste ha ett bankgiro eller plusgirokonto kopplat till sitt organisationsnummer för att motta stöd

På Energimyndighetens hemsida finns även en mer detaljerad vägledning för ansökan och utbetalning av stödet.

Läs mer om avtalet med Ford här

Våra samarbetspartners