oktober 2023

Enkel körjournal och smidiga funktioner med Trackson

Trackson har ambition att förenkla användningen av körjournaler med hjälp av smart AI, platser, arbetsscheman och andra smidiga funktioner som minimerar förarens handpåläggning.

Få koll på dina resor som görs privat och i tjänsten

Positioneringsteknik
Positioneringsteknik, dvs GPS, kan införas för flera olika ändamål. Det ändamål som är vanligast är hantering av elektroniska körjournaler. Exempel på andra ändamål som kan vara berättigade är säkerhet, logistik, fördelning av resurser, framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och underlag för fakturering. Behandlingen ska vara sakligt motiverad i den enskilda verksamheten och får inte utföras på ett alltför närgånget eller omfattande sätt.

Förhandlingsskyldighet
Om du vill införa positioneringsteknik i din verksamhet behöver det först förhandlas med lokal facklig part. Det räcker inte med att informera de anställda om att du ska införa positioneringsteknik utan du måste alltid genomföra en medbestämmandeförhandling.

Observera att det inte krävs någon överenskommelse för att införa systemet utan att det är fråga om just ett medbestämmande.

Information till arbetstagarna
Du som arbetsgivare har en långtgående skyldighet att informera de anställda om behandlingen av deras personuppgifter, inklusive uppgiftshantering i positioneringssystem. Det innebär att det ska vara klart och tydligt för de anställda hur du som arbetsgivare behandlar deras personuppgifter.

LÄS MER om avtalet med Trackson

Våra samarbetspartners