augusti 2022

Avdraget för elbilar sänks

Ett nytt regelverk för hur ersättningen av jobbresor beräknas, är på gång. Enligt förslaget kommer jobbreseersättningen beräknas på avstånd istället för på kostnad.

Förslaget innebär också att:

■ Den skattefria milersättningen höjs från 18,50 kronor till 25 kronor.
■ Avdraget för diesel höjs från 6,50 till 12 kronor per mil.
■ Avdraget för övriga drivmedel höjs från 9,50 till 12 kronor per mil.
■ Avdraget för bilar som helt eller delvis drivs av el, sänks till 6 kronor per mil.

Ändringar som trädde i kraft den 12 juli 2022 innebar följande:

■ Gränsen för utsläpp för att få miljöbonus sänks från 60 g CO2/km till 50 g CO2/km.
■ För elbilar införs ett pristak på 700 000 för att erhålla bonus.

LÄS MER om IN Rabatts avtal med Wasa Kredit här.

Våra samarbetspartners