augusti 2021

Nytt ramavtal för certifieringar

Installatörsföretagen har tecknat ett nytt ramavtal med Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC). Avtalet börjar gälla 1 september 2021. SBSC är ett certifieringsorgan inom brand och säkerhet och ägs av Brandskyddsföreningen samt Stöldskyddsföreningen.

Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar SBSC i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar både liv och egendom.

Ramavtalet omfattar både person- och företagscertifieringar inom bland annat larm, sprinkler, termografering, CCTV med flera.
Ramavtalet ger medlemmarna i Installatörsföretagen mellan 15-50 % på SBSC:s certifieringar.

För mer information kontakta
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100, SE-115 28 Stockholm, Sweden
Tel 08-409 536 00
www.sbsc.se
info@sbsc.se

Våra samarbetspartners