november 2018

Medlemsförsäkringar för El och VVS

Installatörsföretagen har tagit fram olika försäkringslösningar för dig som är medlem. Hos vår försäkringsmäklare Willis Towers Watson kan du alltid få hjälp med vilken försäkring som passar dig bäst.

Företags- och Entreprenadförsäkring
Försäkring med en bred omfattning som bland annat innefattar VD- & Styrelseansvarsförsäkring och sjukavbrottsförsäkring i grunden. Konsultansvar enligt ABK 09 avseende IN Eltest och IN Elkontroll ingår.

Bilförsäkring
Skillnaden mellan att ha en försäkring och att vara rätt försäkrad är stor. Därför har vi på Installatörsföretagen tagit fram en fordonsförsäkring för företag inom VVS- och elteknikbranschen.

Frivillig gruppförsäkring
Frivillig gruppförsäkring är ett ekonomiskt grundskydd som kompletterar det lagstadgade skydd som samtliga medlemmar har, t ex sjukpenning, den är frivillig att teckna och den anställde betalar själv premien.

Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till specialistläkare när det passar dig. Du slipper långa väntetider för att få vård. Som arbetsgivare är en företagsbetald sjukvårdsförsäkring för dina anställda en attraktiv förmån.

Kontakta Willis Towers Watson om du vill veta mer eller få en offert

Telefon: 08-5463 59 06
E-post: installatorsforetagen@willis.com
Adress: Willis, Box 7273, 103 89 Stockholm

Läs mer här om våra olika försäkringslösningar.

Våra samarbetspartners