mars 2017

Ramavtal som upphör inom kort

Den 1 april 2017 upphör ramavtalen med C-track och Accessor som båda är leverantörer av GPS-positioneringslösningar och elektroniska körjournaler. Detta innebär att endast Axtech AB är kvar som leverantör av elektroniska körjournaler.

Om du är intresserad av elektronisk körjournal ska du kontakta Axtech AB:
www.inrabatt.se/avtal/elektroniska-korjournaler/ Alla medlemmar i EIO eller VVS Företagen kan använda ramavtalet från Axtech AB.

Våra samarbetspartners