november 2023

Företagshälsa från Bra Balans!

Bli avtalskund hos Bra Balans – Installatörsföretagens ramavtal med Bra Balans ger dig möjligheten att teckna ett komplett avtal utan årsavgifter. Regelbundna hälsoundersökningar samt olika utbildningar skapar förutsättningar till en friskare arbetsplats med god arbetsmiljö.

Från riskgrupp till friskgrupp

Regelbundna hälsoundersökningar minskar risken att utveckla ett negativt hälsotillstånd och att upprätthålla en god hälsa hela livet. En person i en i riskgrupp har i genomsnitt tio fler sjukfrånvarodagar än en anställd i en friskgrupp.

Om ni är fler än 15 personer erbjuder Bra Balans utan någon extra kostnad:

• Hälsoundersökningar och utbildningar på plats hos er.
• Rapport och sammanställning av det generella hälsoresultatet från Hälsokontroll+.

Läs mer om avtalet med Bra Balans

Våra samarbetspartners