maj 2022

Information om Installatörsföretagens medlemsförsäkringar

Under det gångna året har vår försäkringsförmedlare WTW upphandlat medlemsförsäkringarna Företags- och entreprenadförsäkring samt Motorfordonsförsäkring. I samband med det har försäkringsbehoven analyserats och kvalitetskontroll av skadehanteringen säkrats.

Resultatet av upphandlingen är att dessa två försäkringar nu har placerats hos Folksam, som efter utvärdering har det bästa helhetserbjudandet både omfattningsmässigt och premiemässigt. Vårt samarbete inleds den 1 juni.

Från och med 1 juni är det möjligt att teckna fordonsförsäkring till ett frånpris om 5950 kr för en helförsäkring.

Om du har frågor kring din försäkring eller är intresserad av att få offert är du välkommen att kontakta Installatörsföretagens Försäkringsservice hos WTW.

Ni hittar kontaktväg till försäkringsservice nedan:

Installatörsföretagens Försäkringsservice hos WTW
Telefon: 08-546 359 06
E-post: installatorsforetagen@willistowerswatson.com

Gå till kundwebben här

Våra samarbetspartners