april 2018

Avtalet med operatören 3 är uppsagt

Operatören 3 har valt att inte förlänga ramavtalet med Installatörsföretagen.

Avtalet upphörde att gälla 2018-04-06. Befintliga telefonavtal som medlemmar har tecknat ska löpa på som vanligt.

För mer information, vänligen kontakta:
Emil Chroona, Sales Manager SMLE
Mobil: +46 (0) 735 33 76 08, Växel: +46 (0) 763 33 33 33.
E-post: emil.chroona@tre.se, Webb: www.tre.se.

Våra samarbetspartners