februari 2018

Förändringar kring ID06

ID06 AB gör förändringar kring ny kortstandard och den nya avgiftsmodellen som börjar gälla 2018-04-01.

I samband med detta så kommer ID06 AB ta över faktureringen av årsavgiften och kortavgiften. Mera information finns på www.id06.se/om-kortet/

► Årsavgiften för anslutning till ID06-systemet börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB en gång om året.
► Den nya årsavgiften för ID06-kort börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB kvartalsvis.

Din leverantör av kortet kommer fortsatt att hantera faktureringen av kort och tillbehör.

Inköpsavtal angående ID06

Seriline AB och Installatörsföretagen har ett ramavtal för inköp av ID06-kort. Alla medlemmar i Installatörsföretagen kan använda ramavtalet.

Leveranstid
Leverans från leverantören sker senast inom 3 arbetsdagar från det att beställningsunderlag mottagits från företaget.

Gör så här
Registrera ditt företag via Serilines webbportal www.HantverksID.se. Ange kampanjkod vid registreringen för att erhålla rabatten. Logga in på IN Rabatt för att se din medlemskampanjkod.

Mer information
kontakta: Seriline AB – HantverksID, ☎ 010-10 29 300,
✉ support@hantverksid.se, ☛ www.hantverksid.se

Våra samarbetspartners