april 2017

Installatörsföretagens försäkringsservice

Installatörsföretagen har tecknat olika försäkringslösningar för dig som är medlem i VVS Företagen eller i EIO. Willis och Gjensidige kommer under våren att kontakta alla medlemsföretag inom EIO och VVS Företagen och informera ditt företag mer om Installatörsföretagens olika försäkringslösningar.

 

► Företags- och Entreprenadförsäkring
Försäkring med en bred omfattning som bland annat innefattar VD- &
Styrelseansvarsförsäkring och sjukavbrottsförsäkring i grunden. Konsultansvar enligt ABK 09 avseende EIO Eltest och EIO Elkontroll ingår. Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring. Läs mer här >>

 

► Motorfordonsförsäkring
Skillnaden mellan att ha en försäkring och att vara rätt försäkrad är stor. Därför har vi på Installatörsföretagen tagit fram en fordonsförsäkring för företag inom VVS- och elteknikbranschen. Försäkringsgivare är Gjensidige. Läs mer här >>

 

► Fullgörandegarantiförsäkring
Försäkring via Moderna Garanti som ger dig, som medlemsföretag, rabatt på fullgörandegarantiförsäkring samt ger dig tillgång till Moderna Garantis enkla online-system. Läs mer här >>

 

► Frivillig gruppförsäkring
Frivillig gruppförsäkring är ett ekonomiskt grundskydd som kompletterar det lagstadgade skydd som samtliga medlemmar har, t ex sjukpenning, den är frivillig att teckna och den anställde betalar själv premien.
Läs mer här >>

 

► Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till specialistläkare när det
passar dig. Du slipper långa väntetider för att få vård. Som arbetsgivare är en företagsbetald sjukvårdsförsäkring för dina anställda en attraktiv förmån. Läs mer här >>

 

► Kreditförsäkring
Framtagen för små och medelstora bolag, EasyLiner skyddar ditt företag mot obetalda fordringar på ett smidigt och effektivt sätt och ni får er premie beräknad genom att ange ett fåtal uppgifter online.Försäkringsgivare är
Coface. Läs mer här >>

Våra samarbetspartners