augusti 2016

Installatörsföretagen tecknar ramavtal med YESbox Talent AB

YESbox är ett konsultföretag inom HR som bland annat arbetar med medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och strategiskt HR-arbete.

YESbox kommer att erbjuda våra medlemmar en möjlighet att få bättre koll på hur deras verksamhet fungerar och hur medarbetarna mår. YESboxs undersökningar, utvärderingar och feedback kan användas som plattform för organisationsstyrning, utveckling och förändring, säger Johan Lysholm på Installatörsföretagen.

I Första hand kommer vi erbjuda medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar s.k. pulsmätningar, säger Kicki Molin VD på YESbox.

Vi ser verkligen fram emot detta samarbete, nu får vi en möjlighet att vara med och utveckla företag i en så för hela samhället viktiga branscher med komplexa kundkrav, avslutar Kicki Molin VD på YESbox.

För mer information kontakta YESbox Talent AB:
Kicki Molin, mobil: 0709 95 7015, e-post: kicki.molin@yesboxtalent.se
eller läs mer på http://dev.eiorabatt.se/avtal/undersokningar/

Våra samarbetspartners