juli 2016

Installatörsföretagen tecknar Ramavtal med Vestra Konsulter AB

Installatörsföretagen Service i Sverige AB har tecknat ett ramavtal med Vestra Konsulter AB, för förmånliga inköp av kund- och medarbetarundersökningar. Medlemsföretag inom EIO och VVS Företagen kan nyttja ramavtalet.

Vestra är ett konsultföretag som hjälper sina kunder att få bättre koll på hur deras verksamhet fungerar. Vestras undersökningar, utvärderingar och feedback används som plattform för organisationsstyrning, utveckling och förändring. Vestras fokus är i första hand företagskultur, ledarskap, arbetsmiljö och HR-frågor.

Installatörsföretagen har tillsammans med Vestra utvecklat två olika undersökningar:
· KLIMATET som är en branschanpassad medarbetar- och ledarskapsundersökning som har till syfte att stärka företagens medarbetar- och ledarskapskultur.
· KOLLEN som är en branschanpassad kundundersökning (B2B och Konsument) som har till syfte att stärka företagens kunskap om marknaden samt kunderna.

 

MER INFORMATION

För mer information kontakta Vestra:
Ulrika Rönn
070 692 03 43
ulrika.ronn@vestra.se

För mer information om KLIMATET kontakta Installatörsföretagen:
Manne Didehvar
Manne.Didehvar@installatorsforetagen.se

För mer information om KOLLEN kontakta Installatörsföretagen:
Ylwa Glismann
Ylwa.Glismann@installatorsforetagen.se

Läs mer här: www.vestra.se och på http://dev.eiorabatt.se/avtal/undersokningar/

Våra samarbetspartners