Elektronisk körjournal som inte kräver en installation. Registrerar alla resor enl skatteverkets regler.

Prisexempel från inköpsavtalen

ProduktRabatt
Redknows OBD elektronisk körjournal25 % rabatt
Redknows PLUS spårsändare25 % rabatt

Gör så här

Du måste Logga in för att kunna ta del av denna information.

Våra samarbetspartners